Centrum JÓGA ŽIVÁ 

Jitka Žižlavská - jóga Olomouc

Jógové studio v srdci Olomouce

Jógové studio JÓGA ŽIVÁ Olomouc vzniklo z iniciativy jeho zakladatelky Jitky Žižlavské jako místo pro jógu, sdílení, inspiraci, potkávání, poznávání. Je čistým místem vyladěným do harmonie a klidu, které navnímáte již při vstupu do tohoto prostoru. Je místem, které doslova voní jógou, je naplněné příjemnou energií a čirou radostí ze života. Přijďte a staňte se součástí naší komunity skvělých lidí s jógovým srdcem, vstupte na vaši jógovou cestu ...  

Místo, kde to voní jógou

NAHLÉDNĚTE DO STUDIA...

Vše, co jsme, je výsledkem našich myšlenek...    Buddha

Co nabízím a realizuji

Kurzy jógy pro začátečníky Olomouc

Kurzy jógy jsou pravidelné jógové lekce pro uzavřenou skupinu na daný kurz přihlášených účastníků. Charakteristickým znakem je individuálnější přístup, větší prostor pro vysvětlování, dotazy a rovněž významnější řízený jógový progres účastníků. V kurzu se lidé vzájemně po/znají, vznikají mezi nimi osobnější vazby a těší se na pravidelná společná setkávání.  Pokud se v kurzu uvolní místo, je možné se do něho zařadit i v jeho průběhu. 

Lekce jógy pro firmy 

Lekce jógy pro zaměstnance firem a organizací podporujících zdravý životní styl svých zaměstnanců a tím také kompenzaci pohybových zátěží resp. pohybových stereotypů při výkonu práce. Jógové lekce jsou realizovány zpravidla přímo v prostorách zaměstnavatele, ale není problém domluvit se na lekcích přímo v jógovém studiu.

Jógové workshopy

Speciální jednorázové jógové akce se zaměřením na zdokonalení určité oblasti jógové praxe např. obličejová jóga, zdravá chodidla, meditace, jóga nidra, umění jógové automasáže, hormonální jóga atd.

Kreativně-jógové workshopy

Speciální jednorázové jógové lekce kombinované s tvořivými resp. výtvarnými aktivitami. Zpravidla jde o půldenní akce realizované v pátek či v sobotu.

"JÓGA ROZVÍJÍ KREATIVITU" 

Individuální lekce jógy

Tyto lekce jógy jsou určeny pro ty, kdo se z nějakého důvodu nechtějí či nemohou účastnit skupinových lekcí nebo preferují ryze individuální přístup při vedení své jógové praxe. Jsou realizovány v individuálně dohodnutém termínu výhradně za účasti lektora a klienta. Lze rovněž individuální lekce realizovat ve skupině dvou až tří účastníků. 

Arteterapie a artepsychoterapie

Sama tvorba může být léčbou. Někdy není potřeba obrazy dlouze rozebírat a interpretovat. Vhodná technika dokáže ovlivňovat psychický i somatický stav člověka. Konkrétní techniky nám můžou pomoci ovlivňovat naše psychické ladění a rozvíjet motorické schopnosti. Arteterapie nás může naučit trpělivosti a pečlivosti. Díky tvorbě lze najít smysl života, klid a novou energii nebo ventilovat vnitřní napětí. Artpsychoterapie obohacuje samotný výtvarný zážitek ještě o dialog, po výtvarné tvorbě přichází na řadu rozhovor s terapeutem. Při rozhovoru plní obraz funkci jakési brány k dialogu. Některé naše pocity jdou velmi těžko vyjádřit slovy a obraz nám může sloužit jako názorná pomůcka. Většinou není ani potřeba mluvit o našich intimních zážitcích, stačí pouze mluvit o výtvarném díle a o tom, co se na něm děje.

Kurzy pro osobní rozvoj

Akce různě tematicky zaměřené na oblast seberealizace a osobního rozvoje např. umění sebepřijetí, efektivní komunikace, hledání vlastního potenciálu, trénink mentálních technik, meditace atd.

Je to tvoje mysl, která vytváří tento svět.    Buddha

O mně

Jóga je moje srdeční záležitost a postupně se stala mým hodnotovým systémem, životním stylem a životní filozofií.

Při hlubším studiu jógy mi vše zapadlo, když jsem se dozvěděla, že v indickém prostředí je právě výraz jóga v širším slova smyslu často používán pro jakoukoliv snahu vedoucí k nějakému cíli za účelem seberozvoje, sebepoznání, sebeovládání atd., tedy k osvojení a rozvinutí určitých schopností, znalostí nebo stavu. Jóga je tedy vlastně synonymem pro osobní rozvoj, k němuž jsem dlouhodobě inklinovala, a v užším pojetí je i klíčovým nástrojem k jeho dosahování.

Po nějakém čase jsem zjistila, že praktikování jógy v životě mě velmi naplňuje, ale trochu mi chybí možnost jógového poznání tzv. více "do hloubky" a proto jsem absolvovala certifikovaný program profesionálního lektora jógy. Postupně jsem nabyla pocit, že bych to vše, co s jógou prožívám, chtěla dále sdílet, inspirovat také ostatní a být lidem v józe průvodcem... to vnímám jako své poslání. 

Oblasti mé kvalifikace a specializace pro jógovou praxi:

- certifikace profesionální lektorky jógy, MŠMT ČR

 • základy vědomého jógového pohybu
 • fyziologie pro lektory jógy
 • relaxační techniky a jejich využití v józe
 • umění jógové automasáže
 • obličejová jóga
 • jemná jóga pro seniory a jiné specifické cílové skupiny
 • jóga nidra a jiné relaxační techniky
 • jógová terapie
 • jóga a aromaterapie
 • jóga podle čaker
 • jóga podle živlů
 • hormonální jóga

Psychoterapeutické vzdělání a kvalifikace:

- Probíhající 5ti letý komplexní psychoterapeutický výcvik se zaměřením na psychosomatiku akreditován Českou asociací pro psychoterapii ČAP

- Roční výcvik hypnoterapie

- Studium magisterského programu se zaměřením na aplikovanou psychoterapii, UP Olomouc. 

Jaké jsou mé jógové lekce? 

V mých lekcích mi jde o prožitkový charakter, tvořím je s kreativitou sobě vlastní, záměr pro cvičení podtrhuji vhodnými tématy a naladěním příslušné atmosféry... Snažím se tak jógovým prožitkem předávat lidem umění lehkosti bytí a schopnosti žít šťastně v přítomném okamžiku... 

V lekcích převážně plyneme na vlnách nádechů a výdechů a dostáváme se do "flow" - to je ten krásný pocit vnitřní koncentrace na vědomý pohyb, kdy všechno kolem vás ztrácí obrysy, mizí časoprostor, pocity hladu a žízně... Tenhle pocit všichni znáte - dostavuje se vždy, když s maximálním zaujetím děláte to, co milujete a co vás doslova pohltí...  

Vzhledem k mé renesanční podstatě existuje více oblastí zájmu, které mě fascinují a jsou pevnou součástí mého života - kromě jógy je to i psychoterapie, arteterapie, neurověda resp. studium fungování lidského mozku a mysli, psychosomatika, aromaterapie, fytoterapie a další úžasné poznatkové systémy. Snažím se vše, co jsem si v průběhu života osvojila a co se mi osvědčilo, smysluplně integrovat do mé jógové praxe a naopak jógou se nechávám inspirovat i na cestě životem. Také proto má moje jóga přívlastek ŽIVÁ.

Vzhledem k mé rozvíjející se kvalifikaci psychoterapeutky se prvky psychoterapie stávají přirozeně stále více i součástí mých jógových lekcí tak, aby jejich účinek byl pro mé klienty léčivý a vedl k psychosomatickému zotavení při náročných životních situacích.