Rozvrh a rezervace jógových lekcí

Ceník lekcí od 1.9.2022 

1 otevřená lekce jógy  (75 minut) Olomouc ................................................................................ 180 Kč (od 1.9.2022)

do 31.8.2022 je cena za otevřenou lekci 160,- Kč

****

1 lekce jógy (75 minut), Skrbeň .......................................................................................................120 Kč (od 1.9.)

***

od 1.9.2022

Individuální lekce 1 - 2 osoby (60minut) ..................................................................................................................800,- Kč

Individuální lekce 3 osoby (60minut) ........................................................................................................................900,- Kč

Skupinová lekce firemní (60minut) .....................................................................................................................min. 1000,- Kč (upřesnění dle dohody se zohledněním frekvence cvičení, počtu účastníků atd.) 

ÚČAST NA JÓGOVÉ LEKCI - POKYNY:

1. Na jógovou lekci choďte, prosím, VČAS - nejdříve však 15 minut před jejím začátkem. Pokud se výjimečně stane, že se zpozdíte o pár minut a lekce již běží, vstupte tiše, usaďte se bez zbytečného vyrušování ostatních. 

2. Na jógovou lekci je lépe chodit alespoň 2 hodiny po jídle.

3. Pro cvičení si oblékejte volné a pohodlné oblečení, které vás nebude omezovat v pohybu.

4. Pokud máte nějaký zdravotní problém, omezení, nebo jste po operaci, či těhotná, informujte o tom ještě před zahájením lekce lektora, každopádně zkonzultujte účast na jógové lekci s příslušným odborníkem. 

5. V prostorách jógového studia je nutné vypnout mobil, aby nebyli rušeni účastníci jiné jógové lekce. 

6. Absolvujte CELOU lekci tj. včetně úvodní přípravy těla a zahřátí a včetně závěrečné relaxace, která není jen zbytečnou částí na závěr, ale naopak je tou nejdůležitější částí. V ní dochází k vyvrcholení celé vaší jógové aktivity resp. jógových účinků, které se po nejlépe rozvinou právě v uvolněném těle. 

7. Na lekci choďte s čistým tělem, bez šperků, které by vám mohly vadit v průběhu praxe. 

8. Po lekci vždy řádně ukliďte na své místo vámi použité jógové pomůcky a deky. 

9. Každý účastník je plně zodpovědný za vlastní rozhodnutí zúčastnit se jógové lekce se zohledněním svého aktuálního zdravotního stavu a rovněž za důsledky z toho pro něho vyplývající. V případně pochybností konzultujte vhodnost jógového cvičení se svým lékařem. Za případné škody způsobené nesprávným používáním uvedených cvičebních instrukcí lektor nezodpovídá. Jógové lekce nejsou určeny pro těhotné ženy. 

Každý účastník odpovídá za dodržování pravidel bezinfekčnosti a je zodpovědný za dodržování platných nařízení vlády.

Děkuji vám za respektování uvedených pravidel a pokynů. 

PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ REZERVAČNÍHO SYSTÉMU

Rezervování místa na lekcích jógy je realizováno přes registraci v rezervačním systému. 

!!! Je-li lekce, o níž máte zájem, obsazená, určitě se přihlaste jako NÁHRADNÍK, protože téměř VŽDY se někdo ještě odhlásí a v tom případě se z pozice náhradníka ihned dostanete na uvolněné místo a obdržíte o tom potvrzující SMS!!! Jako náhradník se přihlašujete s vědomím, že pakliže se pro vás místo uvolní a obdržíte o tom SMS, stáváte se na danou lekci řádně přihlášeným účastníkem a pakliže nechcete či nemůžete přijít, je nutné, abyste se v systému z této lekce VČAS odhlásili a umožnili tak uvolněné místo poslat dál k dalšímu náhradníkovi.

Je možné se na lekce přihlásit max. 14 dní dopředu.

Pokud chcete zrušit Vaši rezervaci, odhlaste se v rezervačním systému nebo o tom jakoukoliv zprávou informujte lektorku, a to:

* nejpozději 7 hodin před začátkem dané lekce - jedná-li se o odpolední či večerní lekci v pracovních dnech

* nejpozději 9 hodin před začátkem dané lekce, jedná-li se o nedělní večerní lekci

* nejpozději 12 hodin, jedná-li se o ranní lekci realizovanou následující den

POZDĚJŠÍ ODHLÁŠENÍ V SYSTÉMU NEBUDE MOŽNÉ A POKUD V TAKOVÉM PŘÍPADĚ TJ. BEZ VČASNÉHO ODHLÁŠENÍ NA DANOU LEKCI NEPŘIJDETE, BUDE TŘEBA, ABYSTE PŘI DALŠÍ NÁVŠTĚVĚ DANOU LEKCI ZPĚTNĚ UHRADILI.

Věřím, že takto nastavená pravidla budete s pochopením respektovat a vnímat jako nástroj pro zvýšení efektivity při obsazování lekcí, který bude v konečném důsledku přínosem pro obě strany. Děkuji vám moc za pochopení!!!

Všeobecné informace: Každý účastník je plně zodpovědný za vlastní rozhodnutí zúčastnit se jógové lekce se zohledněním svého aktuálního zdravotního stavu a rovněž za důsledky z toho pro něho vyplývající. V případně pochybností konzultujte vhodnost jógového cvičení se svým lékařem. Za případné škody způsobené nesprávným používáním uvedených cvičebních instrukcí lektor nezodpovídá. Jógové lekce nejsou určeny pro těhotné ženy. 

Každý účastník je zodpovědný za dodržování epidemiologických pravidel pro účast na skupinové lekci dle aktuálního vládního nařízení.

Všechno nakonec dobře dopadne - a když ne, tak to ještě není konec...  indické přísloví