Rezervační systém

PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ REZERVAČNÍHO SYSTÉMU

Rezervování místa na lekcích jógy je realizováno přes registraci v rezervačním systému. Účelem je, aby vám to přineslo potřebný komfort a jistotu volného místa na vámi vybrané jógové lekci.

!!! Je-li lekce, o níž máte zájem, obsazená, určitě se přihlaste jako NÁHRADNÍK, protože téměř VŽDY se někdo ještě odhlásí a v tom případě se z pozice náhradníka ihned dostanete na uvolněné místo a obdržíte o tom potvrzující SMS!!! Jako náhradník se přihlašujete s vědomím, že pakliže se pro vás místo uvolní a obdržíte o tom SMS, stáváte se na danou lekci řádně přihlášeným účastníkem a pakliže nechcete či nemůžete přijít, je nutné, abyste se v systému z této lekce VČAS odhlásili a umožnili tak uvolněné místo poslat dál k dalšímu náhradníkovi. 

Je možné se na lekce přihlásit max. 14 dní dopředu.

Pokud chcete zrušit Vaši rezervaci, odhlaste se v rezervačním systému nebo o tom jakoukoliv zprávou informujte lektorku, a to:

* nejpozději 7 hodin před začátkem dané lekce - jedná-li se o odpolední či večerní lekci v pracovních dnech

* nejpozději 9 hodin před začátkem dané lekce, jedná-li se o nedělní večerní lekci 

* nejpozději 12 hodin, jedná-li se o ranní lekci realizovanou následující den

POZDĚJŠÍ ODHLÁŠENÍ V SYSTÉMU  NEBUDE MOŽNÉ A POKUD V TAKOVÉM PŘÍPADĚ TJ. BEZ VČASNÉHO ODHLÁŠENÍ NA DANOU LEKCI NEPŘIJDETE, BUDE TŘEBA, ABYSTE PŘI DALŠÍ NÁVŠTĚVĚ DANOU LEKCI ZPĚTNĚ UHRADILI. 

Věřím, že takto nastavená pravidla budete s pochopením respektovat a vnímat jako nástroj pro zvýšení efektivity při obsazování lekcí, který bude v konečném důsledku přínosem pro obě strany. Děkuji vám moc za pochopení!!!

Všeobecné informace: Každý účastník je plně zodpovědný za vlastní rozhodnutí zúčastnit se jógové lekce se zohledněním svého aktuálního zdravotního stavu a rovněž za důsledky z toho pro něho vyplývající. V případně pochybností konzultujte vhodnost jógového cvičení se svým lékařem. Za případné škody způsobené nesprávným používáním uvedených cvičebních instrukcí lektor nezodpovídá. Jógové lekce nejsou určeny pro těhotné ženy. 

Rezervujte si místo na lekci