Něco málo o mně...

Můj vztah k józe se vyvíjel po dlouhá léta. Nezafungoval u mě ale ten častý model, že k pravé podstatě jógy se dostanete přes prvotní fázi pouhého cvičení. Já k ní opravdově našla vztah až později a přesně z opačného směru - motivována zájmem o osobní rozvoj. Dlouhá léta se náš společný vztah vyvíjel, párkrát jsme se k době přiblížily a zase vzdálily... Každý můj návrat k józe byl podložen jinými životními souvislostmi, pokaždé mě měl něco naučit,  něco mi měl pomoci přijmout, otevřít či změnit... a tak se jóga postupně v těchto etapách dostávala do mého života a náš vztah se měnil a vyvíjel až do dnešní podoby, kdy už je jóga pevnou a trvalou součástí mého života, mým hodnotovým systémem, životním stylem a životní filozofií.

Při hlubším studiu jógy mi vše zapadlo, když jsem se dozvěděla, že v indickém prostředí je právě výraz jóga v širším slova smyslu často používán pro jakoukoliv snahu vedoucí k nějakému cíli za účelem seberozvoje, sebepoznání, sebeovládání atd., tedy k osvojení a rozvinutí určitých schopností, znalostí nebo stavu. Jóga je tedy vlastně synonymem pro osobní rozvoj, k němuž jsem dlouhodobě inklinovala, a v užším pojetí je i klíčovým nástrojem k jeho dosahování. 

Po nějakém čase jsem zjistila, že praktikování jógy v životě mě velmi naplňuje, ale trochu mi chybí pocit to vše sdílet, inspirovat také ostatní a být lidem průvodcem v osvojování jógového poznání. V tom jistě sehrála roli i moje profesní deformace z oblasti personálního managementu a vzdělávání lidí. To byl důvod, proč jsem se rozhodla stát certifikovanou lektorkou a v této oblasti se realizovat.

V mých lekcích mi jde o prožitkový charakter, tvořím je s kreativitou sobě vlastní, záměr pro cvičení podtrhuji vhodnými tématy a naladěním příslušné atmosféry... Snažím se předávat lidem umění lehkosti bytí a schopnosti žít šťastně v přítomném okamžiku...

Kromě psychické pohody vás jóga zbaví bolestí těla vzniklých za dlouhá léta špatných pohybových návyků a postupně ho přenastaví tak, abyste se na něho mohli v životě spolehnout a stalo se opět důstojným chrámem pro vaši mysl i duši... 

Moje jógové vzdělání a oblasti seberozvoje a jógové specializace: 

- certifikace profesionální lektorky jógy, MŠMT ČR

 • - základy vědomého jógového pohybu
 • - fyziologie pro lektory jógy
 • - relaxační techniky a jejich využití v józe
 • - umění jógové automasáže
 • - obličejová jóga
 • - jemná jóga pro seniory
 • - jóga nidra a umění jógového spánku
 • - jógová terapie
 • - hormonální jóga pro ženy LIVA
 • - jóga a aromaterapie
 • - jóga podle čaker
 • - jóga podle živlů
 • - jóga pro specifické cílové skupiny